Kręgielnia Słoneczny Park

Regulamin KartY Klubowej Centrum Rozrywki SŁONECZNY PARK

1. INFORMACJE OGÓLNE

Sprzedaż Kart Klubowych Centrum Rozrywki jest prowadzona przez firmę Centrum Rozrywki SŁONECZNY PARK s.c. z siedzibą w Brzegu, przy ul. Wrocławskiej 2, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza miasta Brzeg pod numerem 11359, 11360, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, NIP 747-186-54-47.
Wszystkie nazwy firm i znaki towarowe zostały użyte w celach informacyjnych i są własnością firmy Centrum Rozrywki SŁONECZNY PARK.Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu. Złożenie zgłoszenia na Kartę Klubową jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

2. Karta Klubowa

Aby otrzymać Kartę Klubową Centrum Rozrywki należy wypełnić wniosek znajdujący się na stronie internetowej www.slonecznypark.eu a następnie zgłosić się do Centrum Rozrywki w celu podpisania go.

Po podpisaniu wniosku, zamawiający powinien wpłacić odpowiednią kwotę pracownikowi Centrum Rozrywki:

– Karta Klubowa – 50 zł (upoważnia do 5% zniżki)
– Złota Karta – 150 zł (upoważnia do 10% zniżki)
– Karta VIP – 300 zł (upoważnia do 5% zniżki)

Karta Klubowa Centrum Rozrywki pozwala jej właścicielowi grać w kręgle i na bilardzie ze zniżką w wysokości, jaka jest podana w aplikacji zgłoszeniowej. Zniżki są liczone od obowiązującej ceny za grę w kręgle i grę w bilarda.

Osobą uprawnioną do korzystania z karty rabatowej jest użytkownik karty, któremu została ona przyznana. Użytkownik karty musi mieć ukończone 16 lat.

Karta Klubowa Centrum Rozrywki jest ważna bezterminowo.

3. Użytkowanie Karty Klubowej Centrum Rozrywki

Karta Klubowa może być wykorzystywana jedynie w Centrum Rozrywki. Rabat nie łączy się z innymi zniżkami i promocjami.
Warunkiem uzyskania zniżki jest okazanie Karty Klubowej.
Karta Klubowa Centrum Rozrywki nie może być wykorzystana do rezerwacji gry podczas turniejów firm, związków lub klubów.
Wszystkie Karty Klubowe opatrzone są indywidualnym numerem klienta i są rejestrowane w bazie Centrum Rozrywki Słoneczny Park.

4. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przesyłane przez klientów do naszej firmy są chronione zgodnie z “Ustawą o ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnie 1997 r. Za zgodą klientów, dane te są gromadzone i przetwarzane przez administratora danych osobowych oraz przez inne podmioty, którym dane osobowe zostaną udostępnione na podstawie umowy zawartej z administratorem danych osobowych. Przetwarzanie dancyh osobowych będzie następowało w celach marketingowych przez podmioty, o których mowa w zdaniu poprzednim. Klientom przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania łącznie z prawem sprzeciwu wobec ich przetwarzania.